Provozní řád

 1. Solná jeskyně je místem klidu, odpočinku, regenerace a relaxace.
 2. Každá procedura začíná vždy v každou celou hodinu a trvá 45 minut. Je nutné přijít včas, to je minimálně 5 – 10 minut před plánovaným vstupem do jeskyně, dodatečný vstup již není možný.
 3. Před vstupem do jeskyně si odložíte osobní věci do uzamykatelných skříněk a nazujete si jednorázové návleky na obuv.
 4. Do solné jeskyně nedoporučujeme vstup osobám trpícím klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).
 5. Do solné jeskyně je zakázáno vstupovat osobám s infekčním onemocněním, TBC a všemi akutními onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou.
 6. Do solné jeskyně je zakázáno vstupovat s jídlem, pitím, se zapnutým telefonem, zároveň se nedoporučuje před vstupem použití kosmetických přípravků (deodoranty, parfémy).
 7. Doporučujeme vzdušné, volné oblečení.
 8. Po vstupu do jeskyně si na polohovacích speciálních lehátkách můžete nastavit Vám příjemnou polohu k odpočinku a relaxaci.
 9. V solné jeskyni se doporučuje zhluboka dýchat střídavě nosem i ústy.
 10. Žádáme, aby jste se v jeskyni chovali tiše a nerušili ostatní hlasitým hovorem nebo jinou rušivou činností. Toto platí i pro rodiče s dětmi.
 11. Rodičům dětí mladších než 1,5 roku doporučujeme návštěvu solné jeskyně po konzultaci s ošetřujícím lékařem dítěte.
 12. Je zakázáno dotýkat se solných obkladů, sloupů, krápníků, vodopádů v interiéru jeskyně a zároveň je zakázáno vynášet sůl z objektu jeskyně.Prosíme rodiče aby na své dětí dohlédli.
 13. V solné jeskyni je zákaz fotografování nebo pořizování jiných obrazových záznamů.
 14. Upozorňujeme, že prostory jeskyně jsou monitorovány kamerovým systémem.
 15. Vstup dětí do 15-ti let je možný jen v doprovodu dospělé osoby, která zodpovídá za dodržování popsaných pokynů.
 16. Konec procedury je vždy po 45-ti minutách – obsluha vám konec procedury oznámí.
 17. Klienti jsou obsluhou seznámeni s režimem solné jeskyně a relaxaci podstupují ve své svobodné vůli.
 18. V případně nutnosti, potřeby či nevolnosti je možno jeskyni okamžitě opustit.
 19. V jeskyni se pomocí ventilace a klimatizace udržuje stálá teplota v rozmezí 19 – 22°C.