ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Identifikační údaje

Obchodní firma                Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

Sídlo                                 tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

Právní forma                    společnost s ručením omezeným

IČO / DIČ                         60741490 / CZ60741490

 

Majetková účast                

Jediným společníkem je město Otrokovice s majetkovou účastí 100%.

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice se majetkově nepodílí v žádných obchodních společnostech ani v družstvech.

Datum vzniku                    14.2.1995

 

Obchodní rejstřík

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18385.

 

Orgány společnosti

Jediný společník         město Otrokovice

rozhodování jediného společníka - jednání Rady města Otrokovice v působnosti jediného společníka

Jednatel                        Ing. Jiří Ondráš

 

Dozorčí rada                  předseda      Bc. Marta Lanšperková

                                       členové         Ing. Helena Daníčková

        Mgr. Marta Zakopalová

                                                            Vlastimil Bukovjan 

                                                            Petr Zlatuška

 

 

Předmět podnikání a činnosti společnosti

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- zámečnictví, nástrojařství

- vodoinstalatérství

- hostinská činnost

- poskytování telekomunikačních služeb

- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujících 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

- nestátní zdravotnické zařízení s rozsahem poskytované zdravotní péče:

    -  praktický lékař pro dospělé č.o. 001

    -  lékařská služba první pomoci č.o. 003

    -  pracoviště dopravy pro převoz nemocných č.o. 980 a 989.

 

Činnost společnosti

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice zabezpečuje následující činnosti:

a)    Realitní činnost – pronájem nebytových prostorů

b)    Poskytování služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostorů lékařům, zdravotnickým pracovníků a ostatním nájemníkům:

-        úklid pronajatých nebytových prostorů včetně provádění desinfekce zdravotnických pracovišť

-        údržba nebytových prostorů

c)    Pronájem a půjčování věcí movitých

d)    Zprostředkování služeb

-        zprostředkování praní prádla

-        zprostředkování smluvního servisu zdravotnických přístrojů

-        zprostředkování bioindikačních kontrol sterilizačních zařízení

-        zprostředkování odvozu a likvidace nemocničního odpadu

e)    Kopírovací práce

f)     Poskytování technických služeb – sterilizace zdravotnických nástrojů a zdravotnického materiálu

g)    Hostinská činnost – zajištění stravování pro nájemníky, důchodce a ostatní strávníky

h)    Poskytování telekomunikačních služeb – zajištění provozu telefonních linek a zprostředkování přístupu ke službám Internet včetně doménové pošty

i)     Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti – doprava jídel do mateřské školky a doprava materiálu na základě požadavků

j)     Podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečným odpadem – skladování a zprostředkování odvozu a likvidace nebezpečného odpadu odbornou firmou.