Společnost Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu provozující polikliniku v samém centru města Otrokovice. Komplex budov Městské polikliniky byl postaven v 80. letech minulého století v době bouřlivého rozvoje města. Poliklinika nabízí komplexní ambulantní zdravotní péči poskytovanou privátními lékaři v širokém spektru odborností.

Městská poliklinika poskytuje zdravotní péči cca 35.000 občanům spádové oblasti Otrokovic. Vyjma ambulancí se v objektu nachází velká lékárna BENU, dvě oční optiky, pobočka Úřadu práce, pobočky pracovišť Všeobecné zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny, pobočka pojišťovny Kooperativa, bufet, solná jeskyně  a řada dalších služeb.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Identifikační údaje

Obchodní firma               Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
Sídlo                                 tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
Právní forma                    společnost s ručením omezeným
IČO / DIČ                          60741490 / CZ60741490

 

Majetková účast                

Jediným společníkem společnosti Městská poliklinika Otrokovice s.r.o. je město Otrokovice s majetkovou účastí 100%.

Obchodní rejstřík

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18385.

 

Orgány společnosti

Jediný společník         město Otrokovice
Jednatel                       Ing. Pavel Javora
 
Dozorčí rada                předseda       Bc. Marta Lanšperková
                                      členové          Ing. Helena Daníčková
                                                             Mgr. Marta Zakopalová
                                                             Vlastimil Bukovjan 
                                                             Petr Zlatuška